Về chúng tôi

Mở tài khoản chứng khoán Edu (https://motaikhoanchungkhoan.edu.vn/) là website hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam. Giới thiệu các công ty chứng khoán hàng đầu, cung cấp kiến thức về tài chính.

Được thành lập năm 2022, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được 24 năm, chúng tôi cung cấp các thông tin về chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung đến mọi người. Nhằm giúp ích một phần cho các nhà đầu tư cũng như đất nước ngày một phát triển lớn mạnh hơn.

Chúng tôi xếp hạng các công ty chứng khoán theo các tiêu chí của cộng đồng một cách khách quan nhất. Giới thiệu các công ty chứng khoán uy tín, hợp pháp, hàng đầu Việt Nam. Danh sách sẽ luôn luôn được cập nhật và điều chỉnh định kỳ, để đảm bảo chính xác các thông tin có thể thay đổi theo thời gian.