Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng này, cùng với Chính sách Bảo mật Quyền riêng tư của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn, đưa ra các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn.

Motaikhoanchungkhoan.edu.vn (gọi chung là “Dịch vụ Motaikhoanchungkhoan.edu.vn” hoặc “Dịch vụ”), được cung cấp thông qua các trang web của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở https://motaikhoanchungkhoan.edu.vn/ và www.motaikhoanchungkhoan.edu.vnwire.com, cũng như thông tin thông qua một số ứng dụng di động có thể tải xuống (gọi chung là trang web”). “Motaikhoanchungkhoan.edu.vn” bao gồm Motaikhoanchungkhoan.edu.vn, Inc. và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, chi nhánh, công ty con và đại lý của

Motaikhoanchungkhoan.edu.vn. Dịch vụ Motaikhoanchungkhoan.edu.vn chỉ dành cho cư dân Việt Nam và có thể bao gồm, nhưng là không giới hạn, điểm tín dụng miễn phí; quyền truy cập vào các chương trình phần thưởng của bên thứ ba; nền tảng cho phép người dùng định vị và liên hệ với các dịch vụ tài chính của Việt Nam, cũng như các chuyên gia, chẳng hạn như chuyên gia, người ủng hộ và cố vấn của bên thứ ba, những người có thể cung cấp các dịch vụ khác nhau dịch vụ; diễn đàn thảo luận, diễn đàn cộng đồng, bảng thông báo, dịch vụ đánh giá và diễn đàn nơi người dùng có thể đặt câu hỏi cho cố vấn bên thứ ba; và nền tảng Người dùng đăng ký trước để đủ điều kiện cho khoản vay nhất định hoặc cung cấp thẻ tín dụng.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ Motaikhoanchungkhoan.edu.vn, bạn đồng ý với các Điều khoản này, như được cập nhật theo thời gian theo Mục 8 bên dưới. Vì Motaikhoanchungkhoan.edu.vn cung cấp nhiều loại dịch vụ nên chúng tôi có thể yêu cầu bạn xem xét và chấp nhận các điều khoản bổ sung áp dụng cho các tương tác của bạn với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Các Điều khoản này nêu rõ rằng mọi tranh chấp giữa bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn phải được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc hoặc tòa án khiếu nại nhỏ và bạn từ bỏ quyền tham gia vào bất kỳ vụ kiện tập thể nào. Bạn có thể chọn không tham gia trọng tài và từ bỏ vụ kiện tập thể bằng cách làm theo các thủ tục trong Mục 12.G bên dưới.

 

Để sử dụng một số Dịch vụ, bạn có thể cần cung cấp thông tin như số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng cho bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

Đăng ký và Bảo mật tài khoản.

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải (i) ít nhất mười tám (18) tuổi; (ii) trước đây chưa từng bị đình chỉ hoặc xóa khỏi Dịch vụ; và (iii) đăng ký và sử dụng Dịch vụ tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định hiện hành.

 

a) Đăng ký tài khoản. Để truy cập một số tính năng của Dịch vụ, bạn có thể phải đăng ký tài khoản. Khi bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng nhất định về bản thân bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email và thông tin liên hệ khác của bạn. . , đồng thời tạo tên người dùng và mật khẩu (“Thông tin đăng ký”). Bằng cách đăng ký và duy trì một tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân. Bạn cũng đồng ý không mạo danh bất kỳ ai, xuyên tạc bất kỳ mối quan hệ nào với bất kỳ ai khác, sử dụng thông tin sai lệch hoặc che giấu danh tính của bạn với Motaikhoanchungkhoan.edu.vn cho bất kỳ mục đích nào.

 

b) Bạn chịu trách nhiệm về Tài khoản của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của mật khẩu và Thông tin đăng ký khác của mình. Để bảo vệ bạn và bảo vệ những người dùng khác, chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ Thông tin đăng ký của mình với bất kỳ ai khác. Nếu bạn chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai, chúng tôi sẽ coi các hoạt động của họ đã được bạn cho phép. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của mình không còn an toàn nữa, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi tại support@motaikhoanchungkhoan.edu.vn/ .

 

Yêu cầu cụ thể đối với một số dịch vụ.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với các yêu cầu và điều khoản sử dụng cụ thể sau đây đối với một số Dịch vụ Motaikhoanchungkhoan.edu.vn nhất định.

 

a) Tỷ lệ cho vay sơ bộ hợp lệ. Tỷ lệ cho vay đủ điều kiện trước là một nền tảng cho phép người dùng gửi yêu cầu được khớp với một trong các Đối tác cung cấp khoản vay của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn để đủ điều kiện trước cho một số Tỷ lệ phần trăm hàng năm (“APR ) của một khoản vay nhất định và yêu cầu đăng ký tài khoản người dùng. Để cung cấp cho bạn tỷ lệ đủ điều kiện sơ bộ, Đối tác cho vay cần có sự đồng ý của bạn để sử dụng và chấp nhận chữ ký điện tử, hồ sơ và một số tiết lộ nhất định. Xem Điều khoản sử dụng cho vay sơ bộ của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn.

 

b) Điểm tín dụng miễn phí. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn cung cấp cho các thành viên quyền truy cập miễn phí vào báo cáo và điểm tín dụng TransUnion VantageScore 3.0 của họ (“Điểm tín dụng”). Để truy cập Điểm tín dụng của bạn, bạn phải cung cấp cho Motaikhoanchungkhoan.edu.vn ủy quyền rút tiền tín dụng sau:

 

 1. Theo đây, tôi ủy quyền cho Motaikhoanchungkhoan.edu.vn và các công ty con của nó do Motaikhoanchungkhoan.edu.vn sở hữu định kỳ thu thập và sử dụng các báo cáo của người tiêu dùng về tôi để cung cấp cho tôi: (1) quyền truy cập vào các ứng dụng miễn phí tín dụng p
 2. định kỳ tín hiệu của tôi; và (2) các đề xuất liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà tôi có thể quan tâm, bao gồm thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân, khoản vay mua nhà và các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác do các đối tác của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn cung cấp. Theo đây, tôi cũng ủy quyền cho Motaikhoanchungkhoan.edu.vn chia sẻ điểm tín dụng của tôi với các công ty con thuộc quyền sở hữu toàn bộ phần của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn để cho phép các công ty con thuộc quyền sở hữu toàn bộ phần của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn cung cấp cho tôi các đề xuất tài liệu. chính như vậy.

 

c) Liên kết tài khoản của tôi . Liên kết tài khoản của tôi là một tính năng cho phép bạn theo dõi tất cả các tài khoản tài chính bên thứ ba của mình trên trang web của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn. Bằng cách sử dụng Dịch vụ liên kết tài khoản của tôi, bạn cấp cho Motaikhoanchungkhoan.edu.vn và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của nó, Plaid, Inc., quyền truy cập vào tài khoản bên thứ ba do bạn chỉ định. Bằng cách sử dụng Dịch vụ liên kết tài khoản của tôi, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của người dùng cuối cùng của Plaid .

 

) Diễn đàn. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn có thể cung cấp các tính năng cho phép người dùng chia sẻ nội dung, nhận xét và ý kiến về các chủ đề tài chính với những người dùng khác trong Diễn đàn cộng đồng, cũng như các nền tảng diễn đàn thảo luận other user (gọi chung là “Diễn đàn”). Việc bạn sử dụng Diễn đàn chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản sử dụng này, cũng như Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi .

 

 • i) Nội dung diễn đàn là sự đóng góp của những người sử dụng độc lập không liên kết với Motaikhoanchungkhoan.edu.vn, những người có ý kiến ​​của riêng họ. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không đảm bảo tính chính xác, toàn tự hoặc chất lượng của các ý kiến và lời khuyên được đăng trên Diễn đàn. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ nội dung nào của người dùng được cung cấp trong Diễn đàn.

 

 • ii) Motaikhoanchungkhoan.edu.vn có thể, nhưng không bắt buộc, giám sát nội dung Diễn đàn và bảo lưu quyền chỉnh sửa, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung Diễn đàn nào vì bất kỳ lý do nào làm bất cứ điều gì theo quyết định riêng của chúng tôi.

 

 • iii) Theo đây, bạn cấp cho Motaikhoanchungkhoan.edu.vn quyền và giấy phép bản quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy, không độc quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, dịch, truyền tải và phân phối bất kỳ nội dung nào , thông tin hoặc tài liệu nào bạn gửi hoặc đăng lên Diễn đàn, ở bất kỳ đâu. Phương tiện hiện đang tồn tại hoặc sau này được phát triển, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả mục đích sử dụng thương mại.

 

 • iv) Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập hoặc khả năng sử dụng Diễn đàn của người dùng ngay lập tức mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của chúng tôi nếu người dùng không mảnh mai thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào any of Điều khoản sử dụng hoặc Nguyên tắc cộng đồng .

 

Dịch vụ của bên thứ ba.

 

a) Tư vấn từ Bên thứ ba . Một số Dịch vụ liên quan đến lời giới thiệu từ bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bất kỳ lời giới thiệu và nội dung nào như vậy chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin, giáo dục và giải trí và không cấu thành lời giới thiệu về pháp lý, tài chính, lập kế hoạch thuế, y tế hoặc lời khuyên khác từ Motaikhoanchungkhoan.edu.vn. Bạn đồng ý rằng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không chịu trách nhiệm giải quyết lý do chống lại bất kỳ lời khuyên nào mà bên thứ ba cung cấp. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các quyết định tài chính và nghiên cứu tài chính của riêng mình và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào bạn thực hiện hoặc ủy quyền cho Bên thứ ba, mặt bạn thực hiện dựa trên thông tin bạn nhận được với tư cách là người dùng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn.

 

b) Chia sẻ thông tin với bên thứ ba . Để sử dụng một số Dịch vụ, bạn có thể cần cung cấp thông tin như số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng và thông tin tài chính nhạy cảm khác cho bên thứ ba. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn có thể thu thập, lưu trữ và chuyển thông tin đó thay mặt bạn và theo yêu cầu duy nhất của bạn. Thông tin bổ sung có sẵn trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng quyết định cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm hoặc bí mật nào là trách nhiệm và rủi ro duy nhất của bạn. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không có quyền kiểm soát và không đưa ra tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được cung cấp cho bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng các nhiệm vụ của bên thứ ba này không nằm trong sự kiểm soát của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không chịu trách nhiệm về công việc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin của bạn.

c) Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không xác nhận bên thứ ba . Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn cung cấp các liên kết như vậy để thuận tiện và không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web và dịch vụ này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn chưa xem xét nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu khác xuất hiện trên các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp , chính xác hoặc phù hợp với bất kỳ nội dung nào như vậy và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc buộc phải làm hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba đó.

 

Vi phạm lệnh cấm. Bạn đồng ý không:

 

 • a) Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào;
 • b) Vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm quyền của bên thứ ba, kể cả quyền sở hữu trí tuệ;
 • c) Đăng, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, phỉ báng, bôi nhọ, không chính xác hoặc nội dung mà người bình thường có thể cho là phản cảm, xúc phạm, nhã nhặn, phản bội , quấy rối, đe dọa, thù hận hoặc không phù hợp;
 • d) Có thể nhúng theo bất kỳ cách nào vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ;
 • e) Có thể tham gia vào hoạt động hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người dùng nào, bao gồm bằng cách tải lên hoặc phổ biến biến vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại khác, đưa ra các đề nghị hoặc quảng cáo không mong muốn cho những người dùng khác hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về người dùng hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ;
 • f) Truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Trang web bằng cách sử dụng bất kỳ robot-bot, trình thu thập thông tin, công cụ quét hoặc phương tiện tự động bất kỳ hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn;
 • g) Thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào, bao gồm mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên bố liên kết sai, truy cập tài khoản của người dùng khác mà không được phép hoặc giả mạo danh tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, bao gồm tuổi hoặc ngày sinh; hoặc
 • h) Bán hoặc chuyển quyền truy cập được cấp tại đây.

 

Sở hữu trí tuệ và Nội dung người dùng.

Dịch vụ Motaikhoanchungkhoan.edu.vn được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành và luật sở hữu trí tuệ khác và không có tài liệu nào từ Dịch vụ có thể sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối theo Bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi. Tất cả nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ trên Dịch vụ đều thuộc về Motaikhoanchungkhoan.edu.vn, ngoại trừ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của bên thứ ba, là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn tuyên bố và chắc chắn rằng bạn sở hữu hoặc có quyền sử dụng bất kỳ nội dung nào bạn đăng lên Dịch vụ. Nếu bạn tin rằng nội dung của bạn đã được sử dụng theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể liên hệ:

Email: support@motaikhoanchungkhoan.edu.vn/

Bạn phải cung cấp thông tin sau: chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền; description about tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm; địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; một tuyên bố bằng văn bản rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bồi thường.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng Dịch vụ của mình và bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Motaikhoanchungkhoan.edu.vn vô hại và chống lại mọi lời phàn nàn, trách nhiệm pháp lý lý, thiệt hại, tổn thất và chi phí (bao gồm cả phí luật sư và phí kế toán và chi phí), phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến (i) quyền truy cập, sử dụng hoặc buộc use your service; (ii) bạn vi phạm Điều khoản hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, công khai, bảo mật, tài sản hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (iv) bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, chắc chắn nhận được việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường, và trong trường hợp đó,

 

Chấm dứt.

Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ tự động chấm dứt. Ngoài ra, Motaikhoanchungkhoan.edu.vn tùy chọn có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông tin báo cho bạn. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại support@motaikhoanchungkhoan.edu.vn/ . Sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, thông tin và nội dung do bạn cung cấp trước đó sẽ không thể truy cập được thông tin qua tài khoản của bạn nữa, nhưng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn có thể tiếp tục lưu trữ thông tin và nội dung đó và nó cũng có thể được lưu trữ bởi các bên thứ ba mà nó đã được chuyển thông qua bạn. use of Service.

 

Sửa đổi Điều khoản.

Motaikhoanchungkhoan.edu.vn bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào và áp đặt các điều khoản hoặc điều kiện

điều kiện mới hoặc bổ sung cho công việc bạn sử dụng Dịch vụ. Những sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được thông báo và được đưa vào các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với Điều khoản, bao gồm nhưng không giới hạn khi việc đăng thông báo lên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email đến bất kỳ địa chỉ nào bạn có thể cung cấp cho tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thông báo sẽ được coi là chấp nhận mọi thay đổi đối với Điều khoản.

 

Từ chối hành động bảo đảm.

Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và trên cơ sở “sẵn có”, không có bảo hành hoặc điều kiện theo bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc có ý nghĩa. Mặc dù Motaikhoanchungkhoan.edu.vn cố gắng duy trì các dịch vụ an toàn, bảo mật, chính xác và hoạt động tốt, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động liên tục hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi và đôi khi có thể có lỗi hoặc lỗi thực tế hoặc kỹ thuật vô ý.

 

 • a) Không Bảo Hành . Motaikhoanchungkhoan.edu.vn từ chối cụ thể (nhưng không có giới hạn) (i) bất kỳ đảm bảo chắc chắn nào về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục cụ thể, sự tận hưởng mục đích yên tĩnh hoặc không vi phạm; và (ii) bất kỳ đảm bảo nào phát sinh từ quá trình giao dịch, sử dụng hoặc giao dịch. Bạn chấp nhận mọi rủi ro đối với bất kỳ/tất cả các thiệt hại có thể xảy ra do việc bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không chịu trách nhiệm về việc mất mát, hư hỏng hoặc không có sẵn bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp qua Dịch vụ và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng bạn có bản sao dự phòng của bất kỳ thông tin nào you supply through Service.
 • b) Không đảm bảo về tính chính xác .Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không đảm bảo tính chính xác và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc điểm không chính xác nào khác trong thông tin, nội dung, đề xuất và tài liệu có thông tin sẵn có thông qua Dịch vụ.
 • c) Dịch vụ được cung cấp cho mục đích thông tin . Thông tin được cung cấp thông qua Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin, giáo dục hoặc giải trí. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn và Dịch vụ không được xác nhận bởi hoặc liên kết với FINRA và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không phải là tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp bảo hiểm. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không tuyên bố, đảm bảo hoặc chắc chắn, rõ ràng hay có ý nghĩa, về kết quả hoặc khoản tiết kiệm có thể thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào hoặc thực hiện bất kỳ chiến lược tài chính chính nào, bao gồm các tiêu đề xuất của bên thứ ba được xác nhận thông qua Dịch vụ, Motaikhoanchungkhoan.edu.vn khuyên bạn nên lấy thêm thông tin và khuyến nghị của kế toán viên hoặc cố vấn tài chính khác, những người nhận thức đầy đủ về hoàn cảnh cá nhân của bạn.
 • d) Không có gì chắc chắn về bên thứ ba . Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không tuyên bố, bảo đảm hoặc chắc chắn, rõ ràng hay có ý nghĩa, về bất kỳ dịch vụ hoặc lời đề nghị nào của bên thứ ba do bên thứ ba cung cấp, hoặc bất kỳ báo giá hoặc ưu đãi nào được cung cấp thông tin qua Service. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không xác nhận bất kỳ vấn đề cụ thể hoặc bên thứ ba nào khác. Motaikhoanchungkhoan.edu.vn chỉ đóng vai trò trung gian giữa bạn và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ do các nhà cung cấp dịch vụ đó cung cấp . Xem Phần 3 ở trên để biết thêm thông tin về các bên thứ ba và các nhiệm vụ của bên thứ ba.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Trong mọi trường hợp, Motaikhoanchungkhoan.edu.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả, trực tiếp, gián tiếp hay trừng phạt nào, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ đồ), quy chế hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù Motaikhoanchungkhoan.edu.vn có hay không được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy. Một số khu vực pháp lý không cho phép từ chối trách nhiệm bảo đảm hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý trong một số trường hợp nhất định. Theo đó, một số giới hạn chế độ không thể áp dụng cho bạn.

Giải quyết tranh chấp bằng tài nguyên bắt buộc;

Miễn trừ Hành động Tập thể. Vì lợi ích của việc giải quyết tranh chấp giữa bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn theo cách phù hợp và tiết kiệm chi phí tiết kiệm nhất, bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn đồng ý giải quyết tranh chấp thông qua tài liệu quan trọng ràng buộc hoặc buộc phải tuân thủ khiếu nại nhỏ thay vì tại các tòa án có thẩm quyền chung (“Thỏa thuận về Trọng tài”). Trọng tài là không chính thức hơn

a task at a project. Trọng tài sử dụng trọng tài trung lập thay vì thẩm phán hoặc bồi thường đoàn, cho phép khám phá hạn chế hơn so với tại dự án và chịu sự xem xét rất hạn chế của dự án. Trọng tài có thể giải quyết những thiệt hại và cứu trợ tương tự mà các dự án có thể giải quyết. Bất kỳ tài liệu quan trọng nào theo các Điều khoản này sẽ diễn ra trên cơ sở cá nhân; Trọng tài liệu tập tin và tập tin hành động không được phép. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trọng tài có thể đưa ra giải pháp giảm nhẹ (bao gồm tiền, lệnh cấm và tuyên bố miễn trừ) chỉ có lợi cho từng bên tìm kiếm sự đền bù và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp sự bù đắp theo yêu cầu của (các) bên cá nhân đó. Bất kỳ sự cứu trợ nào được trao không thể ảnh hưởng đến những người dùng khác.

 

BẠN HIỂU RẰNG BẰNG VIỆC THAM GIA VÀO THỎA THUẬN NÀY, BẠN VÀ MOTAIKHOANCHUNGKHOAN.EDU.VN ĐỀ TÀI TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC PHÉP XỬA BẰNG BAN THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA VÀO MỘT TÍNH NĂNG PHẢN HỒI.

 

 • a) Khiếu nại sẽ được giải quyết bằng tài nguyên bắt buộc . Bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn đồng ý phân xử mọi tranh chấp và khiếu nại giữa chúng ta. Thỏa thuận phân chia này nhằm mục đích giải thích rộng rãi. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn ở: khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của mối quan hệ giữa chúng ta, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, quy chế, gian nan, xuyên tạc hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác; khiếu nại phát sinh trước Điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản nào trước đó; Cáo buộc hiện đang là đối tượng của nhiệm vụ điều kiện tập tin có chủ đích mà bạn không phải là thành viên của nhóm được chứng nhận; và các khiếu nại có thể phát sinh sau khi chấm dứt các Điều khoản này.
 • b) Ngoại lệ . Bất kể Mục 12(A), bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn đồng ý rằng không có tuyên bố nào trong đây được coi là từ chối, loại trừ hoặc hạn chế quyền của một trong hai bên đối với (i) đưa ra một nhiệm vụ cá nhân tại vụ án khiếu nại nhỏ; (ii) theo đuổi các hành động thực thi thông qua các cơ quan, tiểu bang hoặc địa phương hiện hành nếu có các hành động đó; (iii) tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền; hoặc (iv) Nộp đơn kiện lên án để giải quyết các khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • c) Trọng tài viên . Bất kỳ tài liệu quan trọng nào giữa bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn sẽ chịu sự điều chỉnh của Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại và Thủ tục bổ sung cho các tranh chấp liên quan đến người dùng (gọi chung là “Quy tắc AAA”) của Hiệp hội trọng tài Việt Nam (“AAA”), như được sửa đổi bởi các Điều khoản này và sẽ được quản lý bởi AAA. Quy tắc AAA và biểu mẫu vuốt đơn có sẵn trực tuyến tại www.adr.org, bằng cách gọi cho AAA theo số 1-800-778-7879 hoặc bằng cách liên hệ với Motaikhoanchungkhoan.edu.vn.
 • d) Thông báo và Quy trình. Một bên có ý định yêu cầu phân tách xử lý bằng tài liệu quan trọng trước đó phải gửi cho bên kia, bằng thư bảo đảm, một Thông báo tranh chấp bằng văn bản (“Thông báo”). Thông báo cho Motaikhoanchungkhoan.edu.vn phải được gửi tới: Motaikhoanchungkhoan.edu.vn, Inc., 55 Hawthorne St, 11th Floor, San Francisco, CA 94105 (“Thông báo Địa chỉ”). Thông báo phải (a) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp; và (b) đưa ra biện pháp cứu trợ công cụ có thể được yêu cầu (“Yêu cầu”). Nếu bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn không đạt được thỏa thuận giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo, bạn hoặc Motaikhoanchungkhoan.edu.vn có thể bắt đầu thủ tục quan trọng.
 • đ) Lệ phí. Trong trường hợp bạn bắt đầu phân tích theo các Điều khoản này, Motaikhoanchungkhoan.edu.vn sẽ, theo yêu cầu của bạn, hoàn trả cho bạn tài khoản thanh toán tổng phí đơn phân, trừ trường hợp xử lý khiếu nại của bạn lớn hơn 10.000 đô la, trong trường hợp lại, việc thanh toán bất kỳ khoản phí nào sẽ được quyết định bởi Quy tắc AAA. Mọi yêu cầu thanh toán bằng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn phải được gửi qua đường bưu điện tới AAA cùng với Yêu cầu phân tích của bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn sẽ sắp xếp để thanh toán xử lý tất cả các khoản phí cần thiết trực tiếp cho AAA. Trong trường hợp trọng tài viên xác định (các) khiếu nại mà bạn khẳng định trong quá trình phân xử trọng tài là phù phép hoặc được đưa ra với mục đích không phù hợp (được đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định trong Quy tắc tố tụng dân sự 11(b)), Nếu yêu cầu bồi thường của bạn trị giá 10.000 đô la trở xuống, bạn có thể chọn tiến trình xử lý phân tích tài chính quan trọng chỉ dựa trên cơ sở tài liệu được gửi cho thành viên quan trọng, thông qua phiên điều khiển trần qua điện thoại không có Mặt hoặc bằng phiên điều trần trực tiếp do AAA thiết lập Quy tắc. Tất cả các phiên điều trần quan trọng trực tiếp sẽ diễn ra tại một địa điểm đã được thống nhất Bất chấp cách thức tiến trình hành động phân tích quan trọng, nhân viên quan trọng sẽ đưa ra một quyết định bằng văn bản có đủ lý do để giải thích những phát hiện và kết luận những yếu tố làm cơ sở đưa ra quyết định và phán quyết, nếu có . Trọng tài có thể đưa ra phán quyết và giải quyết tranh chấp về công tác thanh toán và hoàn trả các khoản phí hoặc chi phí vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tố tụng và theo yêu cầu của một trong hai bên trong vòng 14 ngày kể từ ngày ra phán quyết của trọng tài về nội dung.
 • f) Unable to service event. Trừ khi cả bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn đều đồng ýMặt khác, trọng tài viên không được hợp nhất các khiếu nại của nhiều người và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng đại diện hoặc tập tin nào.

BẠN VÀ MOTAIKHOANCHUNGKHOAN.EDU.VN ĐỒNG Ý RẰNG MỖI NGƯỜI CÓ THỂ THỂ HIỆN ĐƯA RA KHIẾU NẠI NGƯỜI KHÁC chỉ TRỌNG KHẢ NĂNG CÁ NHÂN CỦA BẠN HOẶC CỦA MÌNH VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ TỐ TỤC TẬP THỂ HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO.

 • g) Từ chối. Nếu bạn là người dùng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn mới, bạn có thể chọn từ chối chấp thuận trọng tài có trong Mục 12 này (“không tham gia”) bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo từ chối bằng văn bản (“Thông báo từ chối” ). Thông báo không tham gia phải được đóng dấu bưu điện không quá ba mươi (30) kể từ ngày bạn chấp nhận các Điều khoản này lần đầu tiên. Bạn phải gửi Thông báo không tham gia qua đường bưu điện đến Địa chỉ thông báo được liệt kê trong Phần 12(D), ở trên.

Lựa chọn thông báo không tham gia phải có tên, địa chỉ của bạn (bao gồm địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã zip) cũng như (các) tên người dùng và (các) địa chỉ email được liên kết với (các) tài khoản Motaikhoanchungkhoan.edu.vn mà người tham gia lựa chọn. application. Bạn phải đăng nhập vào Thông báo không tham gia để nó có hiệu lực. Quy trình này là cách duy nhất mà bạn có thể chọn không tham gia Thỏa thuận phân chia bằng trọng tài. Nếu bạn chọn không tham gia Thỏa thuận phân xử bằng tài chính quan trọng, tất cả các phần khác của Điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho bạn. Lựa chọn không tham gia Thỏa thuận phân chia trọng tài này không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận trọng tài nào trước đó, khác hoặc trong tương lai mà bạn có thể thực hiện với Motaikhoanchungkhoan.edu.vn.

 • h) Các bản sửa đổi. Nếu Motaikhoanchungkhoan.edu.vn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với Thỏa thuận này đối với Trọng tài phân (bên ngoài thay đổi đối với Địa chỉ thông báo), bạn có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào như vậy bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi Địa chỉ thông báo được cung cấp ở trên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, trong trường hợp bạn từ chối bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, tài khoản của bạn với Motaikhoanchungkhoan.edu.vn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn sẽ xử lý mọi tranh chấp giữa chúng tôi theo ngôn ngữ of this account.
 • i) Tính trọng yếu và tính thực thi . Nếu trọng tài hoặc dự án quyết định rằng bất kỳ phần nào của Mục 12 này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các phần khác của Mục 12 này sẽ vẫn được áp dụng. Nếu toàn bộ Mục 12 này được phát hiện là không thể thực hiện được thì các bên đồng ý rằng khu vực tài phán và địa điểm duy nhất được mô tả trong Mục 11 sẽ chi phối mọi hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này và phần còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục được áp dụng.

 

Sửa đổi Dịch vụ.

Motaikhoanchungkhoan.edu.vn bảo lưu quyền sửa đổi hoặc tiếp tục, tạm thời hoặc vĩnh viễn, một số hoặc tất cả các dịch vụ bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ thông báo hoặc nghĩa vụ nào khác đối với bạn. Bạn đồng ý rằng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc liên tục cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào.

 

Tổng quan

 

 • a) Toàn bộ Thỏa mãn . Các Điều khoản này, cùng với Chính sách quyền riêng tư tạo ra sự hiểu biết và thỏa thuận toàn bộ và quyền độc lập giữa bạn và Motaikhoanchungkhoan.edu.vn về việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, và trừ khi được cho phép rõ ràng ở trên , only could be reedited by a agreement by the text has signature of theđại diện được ủy quyền của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn. các bữa tiệc.
 • b) Không từ bỏ . Việc không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu thực hiện của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào sau đó, cũng như việc từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc mặc định đối lập với Điều khoản will cấu hình từ bỏ bất kỳ phạm vi hoặc mặc định nào sau đó hoặc từ bỏ điều khoản chính đó.
 • c) Tiêu đề đoạn văn . Việc sử dụng các đoạn tiêu đề trong Điều khoản chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không có bất kỳ tác động nào đến việc giải thích các điều khoản cụ thể.
 • d) Tính nghiêm trọng . Trong trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, phần không thể thực thi sẽ có hiệu lực ở mức cao nhất có thể và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ .
 • e) Điều khoản đối tác . Trong một số trường hợp, các đối tác bên thứ ba của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn yêu cầu người dùng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn đồng ý buộc phải tuân theo một số điều khoản sử dụng bổ sung dành riêng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể (“Điều khoản của đối số tác”). Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Điều khoản đối tác và Điều khoản sử dụng của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn, Điều khoản sử dụng của Motaikhoanchungkhoan.edu.vn sẽ chi phối và kiểm tra.

 

Dịch vụ khách hàng Motaikhoanchungkhoan.edu.vn .

Để liên hệ với chúng tôi khi có câu hỏi hoặc đề xuất về dịch vụ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@motaikhoanchungkhoan.edu.vn/