Đào tạo chứng khoán và cấp chứng chỉ chuyên môn

Đây là khoá đào tạo chính thức của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, theo thông tư 197/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Để có đầy đủ các chứng chỉ và giấy phép hành nghề liên quan đến ngành chứng khoán thì bạn phải học các khoá học này.

Địa điểm học tại: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) – Số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

đào tạo chứng khoán

Đăng ký học tại SRTC

Đăng ký học bằng cách điền fomr theo link của trung tâm, và đóng học phí trực tiếp hoặc chuyển khoản của Trung Tâm.

Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu phiếu đăng ký học và nộp tại SRTC.

Lịch đào tạo tại Hà Nội: https://srtc.org.vn/c/chung-chi-chuyen-mon-50

Lịch đào tạo tại TP.HCM: https://srtc.org.vn/c/chung-chi-chuyen-mon-44

lớp học đào tạo chứng khoán
Lớp học đào tạo chứng khoán tại SRTC

Các trương trình học

Tổng quan trương trình học sẽ bao gồm 8 khoá học cấp chứng chỉ.

– Cuối mỗi khóa học, học viên phải thi chứng chỉ chuyên môn

– Học viên đạt các chứng chỉ (1,2,3,4) đủ điều kiện thi hành nghề Môi giới Chứng khoán

– Học viên đạt các chứng chỉ (1,2,3,4,5,6) đủ điều kiện thi hành nghề Phân tích tài chính

– Học viên đạt các chứng chỉ (1,2,3,4,5,6,7) đủ điều kiện thi hành nghề Quản lý Quỹ

* Học viên đạt chứng chỉ (8) đủ điều kiện làm việc tại các vị trí nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh.

1. Cơ bản về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

 • Chứng chỉ chuyên môn “Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.
 • Thời lượng khoá học: 15 buổi (gồm 14 buổi học và 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp chứng chỉ chuyên môn “Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán”
 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 3.000.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về chứng khoán và thị chứng khoán

2

Chuyên đề 2

Chứng khoán

3

Chuyên đề 3

Thị trường chứng khoán sơ cấp

4

Chuyên đề 4

Sở giao dịch Chứng khoán

5

Chuyên đề 5

Thị trường chứng khoán phi tập trung

6

Chuyên đề 6

Tổ chức kinh doanh chứng khoán

7

Chuyên đề 7

Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán

8

Chuyên đề 8

Thị trường chứng khoán phái sinh

9

Chuyên đề 9

Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ CK

10

Chuyên đề 10

Thực hành giao dịch trên máy tính (buổi 1)

11

Thực hành giao dịch trên máy tính (buổi 2)

12

Chuyên đề 11

Hệ thống thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán

13

Chuyên đề 12

Hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

14

Chuyên đề 13

Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

15

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 

2. Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

 • Chứng chỉ chuyên môn “Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.
 • Thời lượng khoá học: 12 buổi (gồm 11 buổi học và 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp chứng chỉ chuyên môn “Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán”
 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 2.400.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Khái quát Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

2

Chuyên đề 2

Hệ thống pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán Việt Nam

3

Chuyên đề 3

Các quy định pháp luật về công ty đại chúng

4

Chuyên đề 4

Các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán

5

Chuyên đề 5

Các quy định Pháp luật về Công ty Chứng khoán

6

Chuyên đề 6

Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư và Công ty Quản lý Quỹ

7

Chuyên đề 7

Các quy định Pháp luật về Thị trường giao dịch Chứng khoán

8

Chuyên đề 8

Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán

9

Chuyên đề 9

Các quy định Pháp luật về công bố thông tin trong hoạt động Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

10

Chuyên đề 10

Quản lý nhà nước và Thanh tra hoạt động Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

11

Chuyên đề 11

Các quy định Pháp luật về xử lý vi phạm trong hoạt động Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán; Các quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại trong hoạt động Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

12

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 

3. Phân tích và đầu tư Chứng khoán

 • Chứng chỉ chuyên môn “Phân tích và đầu tư chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.
 • Thời lượng khoá học: 16 buổi (gồm 15 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp chứng chỉ chuyên môn “Phân tích và đầu tư chứng khoán”
 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 3.200.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Giới thiệu về đầu tư chứng khoán và khái quát chương trình Phân tích đầu tư chứng khoán; Một số kiến thức toán thống kê, xác suất liên quan đến quá trình học

2

Chuyên đề 2

Giá trị đồng tiền theo thời gian

3

Chuyên đề 3

Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán

4

Chuyên đề 4

Phân tích cơ bản cổ phiếu

5

6

7

8

Chuyên đề 5 Phân tích đầu tư trái phiếu

9

10

Chuyên đề 6 Phân tích đầu tư chứng khoán phái sinh

11

12

Chuyên đề 7 Phân tích kỹ thuật

13

14

Chuyên đề 8 Ôn tập và làm bài tập

15

16

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 

4. Môi giới và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán

 • Chứng chỉ chuyên môn “Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.
 • Thời lượng khoá học: 10 buổi (gồm 09 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp chứng chỉ chuyên môn “Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán”
 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 2.000.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Những vấn đề cơ bản về môi giới CK; Tổ chức và hoạt động của Công ty  môi giới chứng khoán

2

Chuyên đề 2

Tổng quan về nghiệp vụ giao dịch chứng khoán

3

Chuyên đề 3

Giao dịch ký quỹ

4

5

Chuyên đề 4

Quy trình hỗ trợ giao dịch chứng khoán

6

Chuyên đề 5

Kỹ năng hành nghề môi giới chứng khoán

7

8

Chuyên đề 6

Các biện pháp phòng ngừa và xử lý xung đột lợi ích giữa khách hàng và Công ty chứng khoán

9

Chuyên đề 7

Tư vấn đầu tư chứng khoán

10

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 

5. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Chứng chỉ chuyên môn “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.
 • Thời lượng khoá học: 09 buổi (trong đó 08 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để cấp chứng chỉ cuối khóa chứng chỉ chuyên môn “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp”
 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 1.800.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp

2

Chuyên đề 2

Kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp

3

Chuyên đề 3

Phân tích hệ số tài chính

4

5

Chuyên đề 4

Dự báo tài chính doanh nghiệp

6

Chuyên đề 5

Quản lý tăng trưởng và giải pháp tài chính

7

Chuyên đề 6

Nghiên cứu tình huống: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết

8

Chuyên đề 7

Ôn tập và làm bài tập

9

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 

 6. Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành Chứng khoán

 • Chứng chỉ chuyên môn “Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.
 • Thời lượng khoá học: 09 buổi (trong đó 08 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để cấp chứng chỉ cuối khóa chứng chỉ chuyên môn “Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán”
 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 1.800.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về tư vấn tài chính doanh nghiệp

2

Chuyên đề 2

Tư vấn Cổ phần hóa Doanh nghiệp (tư vấn lập kế hoạch cổ phần hóa, Xác định giá trị doanh nghiệp)

3

Chuyên đề 3

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, Sáp nhập doanh nghiệp

4

Chuyên đề 4

Tư vấn đầu tư (tư vấn lập Dự án đầu tư, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập danh mục đầu tư tài chính)

5

6

Chuyên đề 5

Tư vấn cơ cấu vốn (Phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán)

7

Chuyên đề 6

Giới thiệu về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; Quy trình, thủ tục lập hồ sơ, chuẩn bị tài liệu Bảo lãnh phát hành Chứng khoán

8

Chuyên đề 7

Tổ hợp bảo lãnh phát hành và phân phối Chứng khoán

9

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 

 7. Quản lý Quỹ và Đầu tư tài sản

 • Chứng chỉ chuyên môn “Quản lý quỹ và tài sản” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.
 • Thời lượng khoá học: 16 buổi (trong đó 15 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để cấp chứng chỉ cuối khóa chứng chỉ chuyên môn “Quản lý quỹ và tài sản”
 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 3.200.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Giới thiệu môn học và những vấn đề cơ bản về công tác quản lý quỹ đầu tư; Lý thuyết quản lý danh mục đầu tư hiện đại; Mức sinh lời và rủi ro của danh mục đầu tư

2

Chuyên đề 2

Mô hình Markovic; Mô hình Excel, Danh mục đầu tư theo mô hình Markovic

3

Chuyên đề 3

Mô hình CAPM

4

Chuyên đề 4

Mô hình đơn, đa chỉ số

5

Chuyên đề 5

Mô hình APT

6

Chuyên đề 6

Chính sách đầu tư

7

Chuyên đề 7

Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu

8

9

Chuyên đề 8

Quản lý rủi ro danh mục đầu tư

10

11

12

13

Chuyên đề 9

Đo lường kết quả hoạt động đầu tư

14

Chuyên đề 10

Thực tiễn công tác quản lý danh mục đầu tư

15

Chuyên đề 11

Ôn tập

16

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 

8. Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

 • Căn cứ quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán: “Người có một (01) trong ba (03) loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Điều 3 Thông tư 197 và có chứng chỉ chuyên môn Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh tại tổ chức kinh doanh chứng khoán
 • Thời lượng khoá học: 11 buổi (trong đó 10 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để cấp chứng chỉ cuối khóa chứng chỉ chuyên môn “Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh”
 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 3.500.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

2

Chuyên đề 2

Giới thiệu khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

3

Chuyên đề 3

Những vấn đề cơ bản về hợp đồng tương lai

4

Chuyên đề 4

Định giá và sử dụng hợp đồng tương lai

5

Chuyên đề 5

Những vấn đề cơ bản về hợp đồng quyền chọn

6

Chuyên đề 6

Định giá và sử dụng hợp đồng quyền chọn

7

Chuyên đề 7

Sở Giao dịch CKPS và giao dịch CKPS trên sở giao dịch

8

Chuyên đề 8

Một số công cụ phái sinh giao dịch trên thị trường OTC

9

Chuyên đề 9

Hoạt động bù trừ và thanh toán trong giao dịch CKPS

10

Chuyên đề 10

Ôn tập

11

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 

 

Viết một bình luận